Bijlesklas locatie Theaterhavo/vwo


Zit uw zoon of dochter op de THV?

Erasmus Bijlesklas op Theaterhavo/vwo

 

Dan kan uw zoon of dochter extra begeleiding voor de schoolvakken krijgen in de Erasmus Bijlesklas
op de Theaterhavo/vwo.
Door de extra uitleg bij vakken en de geboden individuele hulp, zal uw zoon of dochter met vertrouwen richting een toetsperiode gaan. En ook belangrijk: meer tijd over houden voor alle repetities en voorstellingen. 

Wat houdt de Bijlesklas in? 

Uw zoon of dochter krijgt individuele begeleiding bij het huiswerk en de leerstof. Onze studentdocenten helpen bij het maken van opdrachten, leggen op een geduldige manier de stof nog een keer uit en geven tips bij het toewerken naar toetsen. 

Bij het aanleren van studievaardigheden sluiten wij aan op de RTTI methode die de Theaterhavo/vwo zelf ook hanteert. In de Bijlesklas wordt gebruikt van het boek slimmer leren dat leerlingen ook bij mentorlessen is uitgereikt.

Aan het begin van de les bespreekt de studentdocent met iedere leerling waar hij of zij tijdens het blok mee bezig gaat. Ook kan uw zoon of dochter samen met de studentdocent werken aan eventuele achterstanden. 

Uit welke bijlesklassen kunt u kiezen?

U kan uw zoon of dochter opgeven voor één van onze 2 bijlesklassen:

 1. Bijlesklas Gamma/Talen 
  Onderbouw en bovenbouw
  Voor begeleiding in Nederlands, Engels, Duits, Frans
  rekenen, wiskunde, economie, M&O, aardrijkskunde en geschiedenis

 2. Bijlesklas Exact 
  Onderbouw en bovenbouw 
  Voor begeleiding in rekenen, wiskunde, biologie, natuur- en scheikunde

Weekrooster en tijden bijlesklas

Elke woensdagmiddag bieden we de Bijlesklas in 4 lesuren van 50 minuten aan.
Het eerste uur start om 15:05 en het laatste uur eindigt om 18:35 uur.

Groepsgrootte klassen 
Minimaal 1 en maximaal 15 leerlingen. 
Per vijf leerlingen is één studentdocent aanwezig. 

Bekijkt u hier de tarieven van de Bijlesklas: Tarievenkaart Bijlesklas THV.

Deelnemen aan de Bijlesklas?
Voordat uw zoon of dochter kan deelnemen aan de bijlesklas vindt er een intakegesprek plaats. 

Stoppen met de Bijlesklas?
De opzegtermijn voor de Bijlesklas op de THV is twee weken. U kan eenvoudig opzeggen door een e-mail te sturen naar info@erasmuseducation.nl. Nadat we uw mail hebben ontvangen, is de opzegging definitief als u een bevestiging van ons ontvangt. De bevestiging sturen we altijd per mail.  

Bijlesregio’s

Klik op een van onze regio’s
voor meer informatie