Coronavirus

Update 20 mei - Coronavirus

De afgelopen weken zijn er vanuit het RIVM nieuwe maatregelen aangekondigd ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus. Ook tijdens het Coronavirus helpen wij uw zoon of dochter met bijles. 

Erasmus Education volgt de berichtgeving op de voet en houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM.

De afgelopen tijd hebben de bijlessen alleen online plaatsgevonden. We hebben echter gemerkt dat online bijles niet voor iedere leerling een goede uitkomst biedt. Vanaf 18 mei is het ook weer mogelijk om fysiek begeleiding af te nemen, we willen dit mogelijk maken waar dit wenselijk is. 
Online begeleiding blijft echter ook een mogelijkheid en we hanteren het motto: Online waar het kan, fysiek waar wenselijk! 

Fysieke begeleiding
Door de nieuwe richtlijnen voor contactberoepen die per 11 mei van kracht geworden zijn, kan fysieke bijles onder bepaalde voorwaarden weer plaatsvinden.
Hoewel we er voor kiezen om deze mogelijkheid aan te bieden willen we de bijlessen vooralsnog zo veel mogelijk online aanbieden.
Fysieke bijles is dus alleen mogelijk wanneer het echt noodzakelijk is anders kan het online.

Wat als de docent ziek is?
Bij gezondheidsklachten meldt de docent zich af voor de bijles. Uiteraard proberen we in een dergelijke situatie een vervangende docent in te zetten. 

Welke (extra) maatregelen gelden tijdens de bijles? 
De algemene hygiënevoorschriften van het RIVM worden door onze organisatie en de docenten nageleefd. Ook vragen we aan de ouders en de leerlingen om zich hieraan te houden. Dit betekent o.a.: 
- De studentdocent neemt binnen 24 uur voor aanvang van elk bijlesmoment contact op om te vragen of iemand uit het huishouden verkoudheidsklachten heeft.
Als de docent of iemand uit het huishouden verkoudheidsklachten heeft, dan kan de begeleiding niet plaatsvinden en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

- De bijles vindt bij voorkeur plaats in een ruimte waar alleen de leerling en de studentdocent aanwezig zijn.

- De familie (met uitzondering van de leerling) houdt minimaal 1,5 meter afstand tot de studentdocent. 

- De docent wast bij binnenkomst zijn of haar handen

Bijlesregio’s

Klik op een van onze regio’s
voor meer informatie