Bijles Aardrijkskunde


Erasmus Bijles biedt individuele bijles voor aardrijkskunde


Heeft uw zoon of dochter moeite met aardrijkskunde? Komt uw zoon of dochter niet door de stof heen, zijn de opgaven lastig of moet een hoger cijfer gehaald worden? Vraagt u dan bij ons bijles voor aardrijkskunde aan: we hebben de beste bijlesgevers, die ervoor willen zorgen dat het vak aardrijkskunde begrijpelijk en leuk wordt. 

Bijles op maat voor aardrijkskunde

De bijlessen spitsen zich toe op wat elke leerling nodig heeft, door Erasmus Bijles krijgt een leerling echt bijles op maat. Zo helpen we leerlingen bij aardrijkskunde bij elk onderwerp dat aandacht vereist, bijvoorbeeld de natuurlijke processen binnen de aardkorst, de vorming van het reliëf en de sociaaleconomische positie van een land.
 
Onze coördinatoren en bijlesgevers helpen bij elke bijlesvraag. Bij ons staat persoonlijke aandacht, aanmoediging en ondersteuning daarbij centraal, bekijkt u ook
de succesfactoren van Erasmus Bijles.

Voorbeeld inhoud bijlessen aardrijkskunde
Bij aardrijksunde bijles kan uw zoon of dochter geholpen worden bij vragen als:

  • Wat houdt overstromingsrisico in?
  • Wat betekent demografische transitie?
  • Hoe komt de ruimtelijke ordening tot stand?
  • Wat is platentektoniek?
  • Wat zijn de geografische, culturele, economische en demografische kenmerken van Indonesië?

Ook kan het zijn dat uw zoon of dochter het lastig vindt om in te zien wat een opgave nu precies van hen vraagt. Bij examenvragen is dit extra lastig: de vraag is complex, er zijn veel gegevens en meerdere deelvragen. Onze bijlesgevers helpen uw zoon of dochter dan ook graag bij het doorzien van de opgaven en het stapsgewijs aanpakken van een examenopgave.

Starten met lessen voor aardrijkskunde

Voorafgaand aan de bijlessen heeft u eerst een kennismakingsgesprek met één van onze coördinatoren. U bepaalt dan ook hoeveel uur per maand er gewenst is. U leest hierover meer onder onze werkwijze.
Bijles kan doordeweeks én in het weekend plaats vinden. De lessen vinden thuis plaats, maar ze zouden ook op school of bij de openbare bibliotheek gegeven kunnen worden.
Bijles voor aardrijkskunde vraagt u aan met ons
aanvraagformulier voor individuele bijles.

Bijlesgevers Erasmus Bijles

Onze bijlesgevers helpen uw zoon of dochter graag bij de stof van aardrijkskunde.
Zij hebben aardrijkskunde zelf met een 8, 9 of 10 afgesloten (op vwo-niveau), kunnen geduldig en helder de stof uitleggen en helpen stapsgewijs bij de opgaven. De meeste bijlesgevers die aardrijkskunde bij ons geven, studeren Aardwetenschappen of Sociale geografie en Planologie. 

Examentrainingen aardrijkskunde

Speciaal voor eindexamenleerlingen havo en vwo bieden we ook examentrainingen voor aardrijkskunde aan. De examentrainingen geven we in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en op scholen in andere plaatsen. Voor aardrijkskunde geven we trainingen in de kerstvakantie, voorjaarsvakantie, in en rondom de meivakantie en voorafgaand aan de herexamens. Bekijkt u ons aanbod op de website van Erasmus Examentraining.

Bijlesregio’s

Klik op een van onze regio’s
voor meer informatie